Lorents Aage Nagelhus


 

 

  

Hjem

Biografi

Bilder

Separatutstillinger

Kollektive utstillinger

Innkjøpt av

Forfatterskap

Komposisjoner

epost

  

En lang rekke institusjoner har kjøpt malerier og grafiske blad av Nagelhus.

Dette omfatter blant annet de verker som er avbildet under Bilder.

Noen av verkene er kjøpt som utsmykning av egne lokaler, andre er benyttet som gaver til ansatte, forretningsforbindelser, andre institusjoner osv. i ulike sammenhenger.

Lokale kunstforeninger (også bedriftsinterne) har være flittige kjøpere.

INNKJØPT AV:

 

NAMSOS KUNSTFORENING                              1981   

RØROS KUNSTLAG                             1982 

LEVANGER KUNSTFORENING           1982  

ORKDAL KUNSTFORENING               1983,-87 og -91

ØR­LAND/BJUGN KUNSTFORENING                 1983,-89

SKAUN KUNSTFORENING                  1981,-82 og -83 

SNÅSA KUNSTFORENING                                  1984  

MIDTRE GAULDAL KUNSTFORENING   1986   

VOLDA KUNSTLAG, KUNSTGALLERIET 1988

MOLDE KUNSTFORENING                                 1988   

AUKRA KUNSTLAG                             1988   

SOGNDAL KUNSTLAG, GALLERI RONES 1988   

RISSA KUNSTFORENING                    1988,-93  

VIKNA KUNSTFORENING                   1989   

NORD-ØSTERDAL KUNSTLAG          1989   

OVERHALLA KUNSTFORENING       1986 

SURNADAL KUNSTFORENING          1993

STATEN, TIL TUNGA KRETSFENGSEL 1985  

STATENS ARBEIDSMARKEDSINSTITUTT,

TRONDHEIM                                         1989 

SOGN OG FJORDANE FYLKE            1984   

FYLKESBÅTANE I SOGN OG FJORDANE 1984   

SØR-TRØNDELAG FYLKE, til:

                Heimdal videreg.skole         1977   

                Frøya Sykeheim                    1984                         

                Adolf Øien "     "                                   1979                                                       

Regionssykehuset, Trondh. 1981  

                Avd.for med.E.Jarlsgt.8-10                   1981      

Betanien sykehjem              1981     

                Røros Sykeheim                                   1982 

                Oppdal videreg. skole          1984   

                Innkjøpt også i                      1993

NORD-TRØNDELAG FYLKE, til  Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, Namsos 1994

LEVANGER KOMMUNE,  til Levanger Rådhus  1988 

LEKA KOMMUNE                                 1985   

LEKA KOMMUNE, kulturprisdiplom 1984        

TRONDHEIM KOMMUNE, til Søbstad Sykehjem             1981 

OVERHALLA KOMMUNE,

Fomannskapssalen                                               1981

Øysletta skole v. Norsk Kulturråd      1989  

SKAUN KOMMUNE   Skaun Rådhus v. Norsk Kulturråd 1988  

SURNADAL KOMMUNE                      1993

ÅFJORD KOMMUNE                            1993

OVERHALLA SPAREBANK                                 1981  

SPAREBANKEN NAMDAL, Overhalla                1984  

GRONG SPAREBANK , gave til Namdal Folkehøgskole 1984 

SPAREBANKEN INNTRØNDELAG, gave  til Snåsa Bondelag          1984   

TRONDHJEMS & STRINDENS SPAREB.,

INNHERREDSVEIEN                             1982         

SPARE­BANKEN VEST, BERGEN          1985  

HALTDALEN SPAREBANK                  1985  

TOLGA/OS SPAREBANK, oppdrag til  125-årsjubileet  1991  

TOLGA/OS SPAREBANK, gave til  Os Husdyrmerkefabrikk   1989 

DEN NORSKE BANK                            1997

SPAREBANK 1 MIDT-NORGE             1998

HERLAUGSGILDET, LEKA                  1982,1983,1984,1985

HALLSET SKOLE, TRONDHEIM         1986

KATTEM SKOLE, TRONDHEIM           1985

SUND FOLKEHØGSKOLE, INDERØY                1984

TRONDHEIM LÆRERHØGSKOLE (AVDELING FOR LÆRERUTDANNING)                1984       

gave til Trondheim Ingeniørhøgskole                1987

TLH/TIH til BVI Dronning Mauds Minne 1987

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG,

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING,              2000

                gave til BVI Dronning Mauds Minne                 1994

                gave til AVH, Universitetet  i Trondheim          1994

                gave  til Statoil, Trondheim                                 1994

VOLDA LÆRARHØGSKULE                              1988

VENNESLA LEGESENTER                                     1986

KLINGENBERGHEIMENS BARNEAVDELING,

SPESIALBARNEHAGEN, NAMSOS                    1987

NAMDAL SYKEHUS                                             2001

NÆRØY HELSESENTER,

NÆRØY SYKEHEIM                                             1983

OVERHALLA SYKEHEIM                                    1979

TYDAL SYKEHEIM                                               1986

RISVOLLAN APOTEK                                          1984

STJØRDAL APOTEK                                            1984

AUKRA INDUSTRIER                                           1988

DISTRIKTSKOMMANDO TRØNDELAG,

HYSNES FORT                                                                      1988

IOGT LOSJE NAMSEN, gave til Overhalla Sykeheim   1979

NIDARØHALLEN A/S, admin.-kontor                                1988

NORAD TIL HAVFORSKINGSFARTØYET BEI DOU -  Norges gave til Kina  1984

ARBEIDSMARKEDSSENTERET I ORKDAL                        1989

NORSKE MEIERIER, AVD.TRONDHEIM                            1988

TELEVERKET FLYNAVIGASJON, RØROS        1988

POSTVERKET, ØYSLETTA POSTKONTOR       1981

SIE­MENS A/S, TRONDHEIM, til

                avd. Sandnessjøen                                                1985

                avd. Bergen                                            1985       

avd. Tromsø                                            1987

                Orkla Industrier                                   1985

                Trondheim kommune                                          1987

SJØVIKTRÅL A/S, MIDSUND                                              1985

SERO A/S,BILLINGSTAD                                    1987

UNI FORSIKRING, OSLO                                   1985

UNI FORSIKRING, TRONDHEIM                       1988

UNICA ENGENIERING, KRISTIANSAND           1985

WIGGENS TEAPE A/S, OSLO, gave til Julius Maske A/S  1983

FAVØR LAVPRIS A/S, NAMSOS                                        1981

VIGGJA SANITETSFORENING, gave til  Skaun Rådhus  1988

SVERRESBORG MENIGHETSRÅD     

SWEDOOR A/S, TRONDHEIM                                            1990

FOSEN SORENSKRIVEREMBETE                       1991

NÆRINGSMIDDELKONTROLLEN I TRONDH. 1990

HEIMDAL TRYKKERI                                           1996

DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBS-

SELSKAB a/s                                                         1997

DEN NORSKE KATEKETFORENING, OSLO      1997

IDECON A/S, MELHUS, gave til Gauldal Folkehøgskole  1999

IHLEN MENIGHET                                                2003

KRIMINALOMSORG I FRIHET, Trondheim      2004

 

BEDRIFTSKUNSTFORENINGER:

FELLESKJØPET ROGALAND /AGDER,AVD.

KRISTIANSAND                                                    1985

NORGES BANKS KUNSTFORENING                 1996

GOLAR NOR OFFSHORE               1995, 1997 og 1999

FOKUS AKTIVUM                  1995,1996,1997,1999, 2004

STATOIL KUNSTFORENING                                1996, 1998, 1999

NIDAR/ORKLA KUNSTFORENING                    1998

FELLESKUNSTEN (Felleskjøpet)             1995 og 1997

DNB EIENDOMSMEGLING                                 2004

 

LOTTERIER:

TRONDHJEMS KUNSTFORENING                         1981 og 2001

LANDSLAGET FOR KRISTEN SKOLE                                1986

TRONDHJEMS ARBEIDERFORENING               1989